ಏಂಜಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ಅರ್ಥ: ದೇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು

 ಏಂಜಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ಅರ್ಥ: ದೇವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು

Alice Baker

ಏಂಜೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021: ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆ

ಏಂಜೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ಎಂಬುದು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಶ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಹುಶಃ, ನೀವು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಾನವಾಗಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕೇಳುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಏಂಜಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ರ ಮಹತ್ವ

1021 ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ನೀವು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಇದು ಎಂದಿಗೂ ತಡವಾಗಿಲ್ಲ.

ಏಂಜೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.

1021 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಂಬುವದನ್ನು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಯತ್ನ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

1021 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏಂಜಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಜವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ದೃಢೀಕರಣದ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಂಜಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ಅರ್ಥ

ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ 1021 ಮಿಶ್ರಣಗಳು ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತುಸಂಖ್ಯೆ 1, 0,2 ರ ಗುಣಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಥ 10, ಸಂಖ್ಯೆ 12, ಸಂಖ್ಯೆ 11, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 21, 102, 101, 110. ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಥ 1 ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಪ್ರೇರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ, ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರ್ಣಯ , ಒಳನೋಟ, ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾವೀನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಚನೆ, ತಾಜಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.

0 ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅದು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಹಜ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಬಹುಶಃ , ಸಂಖ್ಯೆ 0 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಕೈಗೊಂಡ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವತೆ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ.

1021 ಎಂದರೆ ಏನು?

ಮೊದಲನೆಯದು, 2 ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೊಂದಿದೆ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ, ಚಾತುರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್, ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ 0 ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಂಖ್ಯೆ 1021 ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜಾತಕ ಜನ್ಮದಿನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಏಂಜೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅರ್ಥ 1021 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾದವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ತಾಜಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸುತ್ತವೆ.

1021 ಏಂಜೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಮತ್ತು ಆರಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಶಾವಾದಿ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ತರಲು ಫೆಂಗ್ ಶೂಯಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶೀಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲಂಕರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನೀವು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು.

1021 ಏಂಜಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

1021ರ ಬೈಬಲ್ನ ಅರ್ಥ

1021 ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಣ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು.

1021ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಗಳು

ಸಮಾನವಾಗಿ, 1021 ಸಂಕೇತವು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು. ಸಮಾನವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸುಂದರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾರಾಂಶ

ಎಲ್ಲೆಡೆ 1021 ಅನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಈಗ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದು.

ಸಹ ನೋಡಿ: ಏಂಜೆಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5577 ಅರ್ಥ: ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ

Alice Baker

ಆಲಿಸ್ ಬೇಕರ್ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅನ್ವೇಷಕ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತರ್ಸಂಪರ್ಕದೊಂದಿಗೆ, ಅವಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ಲಾಗ್, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲಕ, ಆಲಿಸ್ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಘಟನೆಗಳ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜೀವನದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲು ಓದುಗರಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಯೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾದ ಆಲಿಸ್ ತನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅನನ್ಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತರುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದಾದ ಶೈಲಿಯು ಓದುಗರನ್ನು ತೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಗಳ ಜೋಡಣೆಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ಚಾರ್ಟ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರಲಿ, ಆಲಿಸ್ ಅವರ ಪರಿಣತಿಯು ಅವರ ಪ್ರಕಾಶಕ ಲೇಖನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅನ್ವೇಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಆಲಿಸ್ ತನ್ನ ಓದುಗರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆತ್ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನನ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಸಮರ್ಪಿತ ವಕೀಲರಾಗಿ, ಆಲಿಸ್ ಹೊರಹಾಕಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಧಿಕೃತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೇವಲ ಜಾತಕ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲಿಸ್ ಬೇಕರ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ತನ್ನ ಓದುಗರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ.